Společnost Traficon s.r.o. byla dne 30.7.2015 zaregistrována jako investiční zprostředkovatel podle §30 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a ČNB vydala společnosti Traficon osvědčení o registraci.

 
 

časový údaj: 

1.8.2015